Sampler2_edited-1

Sampler 2, 2017
23.25 x 17 inches